Obchodní podmínky www.e-mara.cz

  1. Slevy

Nákup nad 3.000,- Kč vč. DPH 1 % slevy
Nákup nad 5.000,- Kč vč. DPH 2 % slevy
Nákup nad 10.000,- Kč vč. DPH 3 % slevy
Nákup nad 25.000,- Kč vč. DPH 5 % slevy

Při větších odběrech jsme schopni nabídnout individuální podmínky. Rámcové průběžné slevy se poskytují na základě podepsané rámcové smlouvy.

Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží v akci nebo akčním letáku. Platnost akčního letáku pokud není uvedena přímo na letáku, je stanovena na dobu jednoho měsíce od data vydání nabídky.

  1. Platby a splatnost

Platby se provádí v hotovosti nebo na předem zaplacenou zálohu. Fakturace s domluvenou splatností se poskytuje výhradně na základě podepsaných rámcových a kupních smluv.

  1. Dodávka a doprava

Předání a dodávka zboží je na základě oboustranně odsouhlaseného způsobu dodávky

- formou osobního odběru

- závozem E-MARA – termín a cena bude vždy ujednána ke konkrétní dodávce. (Cena dopravy při odběru nad 20.000,- Zdarma)

+ společnost E-MARA má možnost závozu i malých objednávek s minimální výší 3.000,- Kč a to vždy v úterý od 12:00 hod do 18:00 hod a do vzdálenosti 10 km.

- službou PPL s předem dohodnutou cenou vč. balného

  1. Objednávka

Objednávka bude buď dle web odběru v košíku na stránkách www.e-mara.cz nebo zasláním objednávky na email obchod@mara.cz . Zasláním objednávky nevzniká povinnost prodávajícího plnit jednostranná ujednání uvedené v objednávce.

Náležitosti objednávky: kontaktní údaje na kupujícího, přesná specifikace produktu (nejlépe objednacím číslem prodávajícího) a jeho množství, požadovaný termín dodání (dle potřeby kupujícího a dle možností prodávajícího), způsob dopravy, jméno, zařazení a kontaktní údaje na osobu oprávněnou k převzetí zboží, přesné místo dodání (v případě dopravy produktů prodávajícím). Objednávku je oprávněna vystavit pouze osoba jednající za právnickou osobu nebo osoba z jejíhož pracovního zařazení popřípadě postavení lze usoudit oprávněnost k tomuto úkonu.

Objednávka na zboží, které si zákazník objedná na platbu předem a nezaplatí do 30 dnů, bude brána jako neplatná a bude bez náhrady stornována.

  1. Vrácení zboží a reklamace

Vrácení zboží: kupující je povinen vrátit zboží nepoužité, nepoškozené, v původním množství a v původním obalu. Kosmetiku a parfémy není možné vrátit, pokud kupující rozbalil originální obal. Kupující zároveň uvede důvod vrácení zboží. Kupující může vrátit zboží do 7 dnů od odběru. Kupující může vrátit maximálně 10% koupeného zboží. Reklamace se řídí odpovědnými ujednáními obchodního zákoníku.

  1. Ostatní

Prodávající není vázán případnými všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami

kupujícího. Kupující stvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami objednáním produktů prodávajícího a zavazuje se tím k jejich plnění v rámci smluvního vztahu.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů bez konání ústního jednání, které může být nařízeno rozhodcem na základě jeho rozhodnutí

Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2015 až do vydání nových.

V Mělníku 01.01.2015